Temos Archyvai: Istorija

Pasirinkęs audras

    Prieš 67 me­tus, 1946-ųjų lie­pos 1 die­ną Vil­niu­je su­šau­dy­tas bu­vęs Lie­tu­vos ka­ro avia­ci­jos ka­pi­to­nas Ig­nas Vy­lius. Šian­dien pri­si­min­ki­me šio pri­mirš­to pa­trio­to ir ko­vo­to­jo gy­ve­ni­mo ke­lią. Ig­ną Vy­lių, ma­tyt, ga­li­ma va­din­ti ko­vo­to­ju iš pri­gim­ties. Dar mo­ky­da­ma­sis Tel­šių gim­na­zi­jo­je jis … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija | Pažymėta , , | Parašykite komentarą

Erškėčiuotas kelias namo

Prieš 57 metus, 1956 metų birželio 30-ąją SSKP CK plenumas priėmė nutarimą, atvėrusį kelią į laisvę milijonams stalininio Gulago kalinių ir tremtinių. Tačiau sovietinės Lietuvos valdžia padarė viską, kad išlaisvintų lietuvių kelias namo būtų nuklotas erškėčiais. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

Sudužusios laisvės viltys

Prieš 72 metus, 1941-ųjų birželio 22-ąją, prasidėjęs SSRS ir Vokietijos karas pažadino lietuvių viltis atkurti nepriklausomą valstybę. Po kelių mėnesių šios viltys sudužo į šipulius. Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje, kai virš Europos jau tvenkėsi Antrojo pasaulinio karo debesys, Lietuvos valdžia, regis, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija | Pažymėta , , | Parašykite komentarą

Nematomos kariuomenės generolas

Prieš 60 metų, 1953-iųjų gegužės 30 dieną, Jurbarko rajone esančiame Šimkaičių miške buvo suimtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas. Apie buvusio Lietuvos kariuomenės karininko J.Žemaičio gyvenimą ir jo pogrindžio kovos kelią nuo rinktinės vado iki Lietuvos … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

Vilniaus preferansas: lošimas be laimėtojų

1919 metų balandžio pabaigos įvykiai galutinai nulėmė Lietuvos ir Lenkijos santykius visam tarpukario laikotarpiui. Tai liudija ir dokumentai iš praėjusią savaitę Užsienio reikalų ministerijoje pristatyto rinkinio. 1919 metų balandį Vilniuje ir aplink jį klostėsi dramatiški įvykiai, iš esmės nulėmę visus … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

Diplomatas, visuomenininkas, kūrėjas

Šiandien sukanka 130 metų, kai gimė Lietuvos Valstybės Tarybos narys, diplomatas, žurnalistas ir visuomenės veikėjas Juozas Purickis. Juozo Purickio gyvenimas buvo neilgas, bet ryškus ir daugiabriaunis, kartais – net prieštaringas. Istorijos daktaras ir niekuomet ganytojo pareigų nėjęs kunigas. Lietuvos Valstybės … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

Ieškojęs laisvės švyturio

Prieš 20 metų, 1993-iųjų balandžio 14-ąją, Kalifornijos valstijos pareigūnai oficialiai patvirtino, kad savo namuose Ouklande mirė Jonas Pleškys. Holivudo filmo herojaus prototipu tapusio pabėgėlio istorija iki šiol slepia daug neatskleistų paslapčių. Tikriausiai daugelis matė pagal garsaus amerikiečių rašytojo Tomo Clancy … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Istorija | Pažymėta , , | Parašykite komentarą